Optreden van een Lotus

Wanneer een lotus voor u komt optreden bij uw bedrijf, vereniging of herhalingscursussen dan kunt u vele dingen verwachten.

Om een visuele impressie te krijgen kunt u via deze link: Foto Impressie  naar een foto album gaan of naar een Video album-Impresie. Als u na deze impressies nog vragen heeft over bepaalde letsels, die wij wel of niet grimeren kunt altijd uw vraag sturen naar een van onze Studieleiders Lotuskring

Een gediplomeerd lotus kan eigenlijk alle letsels nabootsen. Er is een bepaalde grens, zo spelen wij geen letsels die eventueel blijvende schade zou kunnen veroorzaken bij de lotus. Voor het aanvragen van een lotus zitten een aantal voorwaarden aan verbonden. Wij raden u aan om eerst deze voorwaarden te lezen, voordat u een lotus-slachtoffer aanvraagt. De voorwaarden kunt u hier vinden.

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen van onze lotuskring hebben wij één keer in de twee weken (met uitzondering van vakanties) herhalingsavonden. Bij de start van elke bijeenkomst komen meteen al de koffers op tafel om verschillende letsels te gaan grimeren. 

Dit competentiegericht werken geldt voor zowel de leden van de kring als nieuwe, aankomend leden en voor de lotusintructeurs. Iedereen moet er zich van bewust worden dat alleen het hebben van het papiertje niet voldoende is om zich Lotus te mogen noemen. Naast het goed kunnen grimeren en acteren moet een Lotuslid, in het bezit van een geldige aantekening LOTUS.


In de nieuwe opzet van opleiden is de aantekening gesplitst in een aantal onderdelen. allereerst wordt gestart met het opleiden tot simulant. Dit zijn mensen met een EHBO-diploma die zich hebben bekwaamd in het grimeren en acteren van eenvoudige letsels. Na het behalen van het examen wordt hiervoor een certificaat uitgegeven.
Daarna komt het deel Ontwerpen en Ensceneren. Dit wordt als apart onderdeel gegeven en ook geŽxamineerd. Deze twee samen zijn gelijkwaardig aan de Lotusaantekening die iedereen tot nu toe heeft behaald.

Om te voorkomen dat kennis en vaardigheden verwateren en de uiteindelijke kwaliteit van Lotus achteruit zou gaan, worden leden getoetst. Zowel grimeren, acteren, ontwerpen en ensceneren komen aan bod. Daarnaast wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de attitude (instelling als Lotus) en ook aan de netheid van kleding, de Lotuskoffer, de manier van werken etc.
Voor een deel zal deze toetsing plaatsvinden tijdens de lessen zoals die gepland zijn volgens het lesschema . Daarnaast wordt tijd ingeruimd om met name de basisletsels elke les opnieuw te toetsen. Vooraf wordt een letsel opgegeven dat de volgende moet worden gegrimeerd en geacteerd en/of ontworpen en/of geŽnsceneerd. Van de resultaten en ook van de algemene inzet en het optreden als Lotusslachtoffer wordt een lijst per lid bijgehouden, zodat aan het einde van het seizoen duidelijk is wie wel en wie niet aan de competenties voor Lotus voldoet.
Uiteraard wordt er tussendoor geŽvalueerd waar nodig en worden leden aangesproken op hun prestaties als die daar aanleiding toe geven.

Met bovenstaande werkwijze proberen we het hoge niveau dat Lotus in Nederland heeft minstens vast te houden en zo mogelijk te verbeteren.