Bedrijven & Overheid 

Heeft u BHV-lessen, BHV-herhalingen of wilt u misschien eens een ontruimingsoefening houden voor uw bedrijf, dan is het mogelijk om LOTUSslachtoffers aan te vragen. Een gediplomeerd LOTUSslachtoffer voegt iets toe aan uw lessen, ontruiming of demonstraties door de realiteit zo exact mogelijk na te bootsen. Dit doen wij door gebruik te maken van de kennis en expertise van onze gediplomeerde LOTUSslachtoffers. Een LOTUSslachtoffer is in staat een verwonding/ziektebeeld te ensceneren, grimeren en te acteren, zodat een hulpverlener zich kan voorbereiden op realistische scenario's.
Het is voor bedrijven, overheidsinstellingen en scholen in het voortgezet onderwijs of hoger, niet mogelijk om donateur te worden van onze LOTUS kring. Voor bedrijven e.d. wordt de dagdeelvergoeding elk jaar opnieuw vastgesteld per LOTUSslachtoffer per dagdeel en is opgenomen in het tarievenblad. 

Als dagdeel wordt hierbij uitgegaan van maximaal 3,5 uur t.w.:
van 08.30 – 12.00 uur = 1 dagdeel
van 13.00 – 16.30 uur = 1 dagdeel
van 19.00 – 22.30 uur = 1 dagdeel 

Voor afwijkende evenementen kunt u desgewenst prijsopgave aanvragen bij de coördinator LOTUS . Annulering van de optredens dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang plaats te vinden, anders worden de kosten in rekening gebracht.