Optreden van een Lotusslachtoffer

Wanneer een LOTUSslachtoffer voor u komt optreden bij uw bedrijf, vereniging of herhalingscursussen dan kunt u vele dingen verwachten.

Een gediplomeerd LOTUSslachtoffer kan eigenlijk alle letsels nabootsen. Er is een bepaalde grens, zo spelen wij geen letsels die eventueel blijvende schade zou kunnen veroorzaken bij het LOTUSslachtoffer. Voor het aanvragen van een LOTUSslachtoffer zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Wij raden u aan om eerst deze voorwaarden te lezen, voordat u een LOTUSslachtoffer aanvraagt. De voorwaarden kunt u hier vinden.

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen van onze lotuskring hebben wij één keer in de twee weken (met uitzondering van vakanties) herhalingsavonden. Bij de start van elke bijeenkomst komen meteen al de koffers op tafel om verschillende letsels te gaan grimeren.

Dit competentiegericht werken geldt voor zowel de leden van de kring als nieuwe, aankomend leden en voor de intructeurs LOTUS. Iedereen moet er zich van bewust worden dat alleen het hebben van het papiertje niet voldoende is om zich LOTUSslachtoffer te mogen noemen. Naast het goed kunnen grimeren en acteren moet een LOTUSslachtoffer in het bezit van een geldige aantekening.

Om te voorkomen dat kennis en vaardigheden verwateren en de uiteindelijke kwaliteit van een LOTUSslachtoffer achteruit zou gaan, worden leden getoetst. Zowel grimeren, acteren, ontwerpen en ensceneren komen aan bod. Daarnaast wordt er ook uitgebreid aandacht besteed aan de attitude (instelling als LOTUSslachtoffer) en ook aan de netheid van kleding, de grimekoffer, de manier van werken etc.

Voor een deel zal deze toetsing plaatsvinden tijdens de lessen zoals die gepland zijn volgens het lesschema . Daarnaast wordt tijd ingeruimd om met name de basisletsels elke les opnieuw te toetsen. Vooraf wordt een letsel opgegeven dat de volgende moet worden gegrimeerd en geacteerd en/of ontworpen en/of geënsceneerd. Van de resultaten en ook van de algemene inzet en het optreden als LOTUSslachtoffer wordt een lijst per lid bijgehouden, zodat aan het einde van het seizoen duidelijk is wie wel en wie niet aan de competenties voldoet.
Uiteraard wordt er tussendoor geëvalueerd waar nodig en worden leden aangesproken op hun prestaties als die daar aanleiding toe geven.

Met bovenstaande werkwijze proberen we het hoge niveau dat LOTUS in Nederland heeft minstens vast te houden en zo mogelijk te verbeteren.