Praktijk van dichtbij

De opzet van LOTUSkring Noord- en Midden Zeeland is de hulpverlener, zowel in opleiding als gediplomeerd, dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen.

De hulpverlener leert in een veilige leeromgeving:

  • Omgaan met mensen met verschillende gedragspatronen.
  • Het diagnosticeren van verwondingen van een slachtoffer.
  • Omgaan met situaties die dagelijks voor kunnen komen (of juist niet alle daagse situaties).
  • De theorie om te zetten in de praktijk.
  • Omgaan met verwondingen.
  • Zelfvertrouwen opbouwen door hulpverlenende handelingen meervoudig te oefenen.

De LOTUSkring verzorgt optredens op aanvraag voor o.a. EHBO-verenigingen, Rode Kruis afdelingen, bedrijven, scholen, brandweerkorpsen, instructeursopleidingen, bedrijfshulpverlening, enz.

Grote rampenoefeningen vinden plaats in overleg met o.a. brandweer, politie, ambulance, GGD of een EHBO-vereniging.