Heeft u BHV-lessen, BHV-herhalingen of wilt u misschien eens een ontruimingsoefening houden voor uw bedrijf, dan is het mogelijk om slachtoffers aan te vragen. Een gediplomeerd lotus voegt iets toe aan uw lessen, ontruiming of demonstraties door de realiteit zo exact mogelijk na te bootsen. Dit doen wij door gebruik te maken van de kennis en expertise van onze gediplomeerde lotussen. Een 'lotus' is in staat een verwonding/ziektebeeld te ensceneren, grimeren en te acteren, zodat een hulpverlener zich kan voorbereiden op realistische scenario's.


Het is voor bedrijven, overheidsinstellingen en scholen in het voortgezet onderwijs of hoger, niet mogelijk om donateur te worden van onze LOTUS kring. Voor bedrijven e.d. wordt de dagdeelvergoeding elk jaar opnieuw vastgesteld per Lotus per dagdeel en is opgenomen in het tarievenblad. 

Als dagdeel wordt hierbij uitgegaan van maximaal 3,5 uur t.w.:
van 08.30 – 12.00 uur = 1 dagdeel
van 13.00 – 16.30 uur = 1 dagdeel
van 19.00 – 22.30 uur = 1 dagdeel 

Voor afwijkende evenementen kunt u desgewenst prijsopgave aanvragen bij de coördinator LOTUS optredens. Annulering van de optredens dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang plaats te vinden, anders worden de kosten in rekening gebracht.