Welkom op de website van LOTUS Noord Midden Zeeland

LOTUS staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers en is in 1963 door “Het Oranje Kruis” opgericht. Op 1 maart 1975 werd de organisatie LOTUS opgericht met als doelstelling:

-het zoveel mogelijk betrekken van LOTUS bij opleiding en oefening van de eerste hulp; 
-z
orgdragen voor het benodigd aantal competente LOTUSslachtoffers; 
-h
et contact en samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen; 
-z
orgdragen voor de toegankelijkheid van LOTUS, dat wil zeggen dat iedereen weet wat LOTUS is, iedereen weet wat LOTUS doet;
-door middel van het uitbeelden van slachtoffers en ziektebeelden  het positief beïnvloeden van de kwaliteit van de opleiding en de uitvoering van de eerste hulp.

De organisatie LOTUS bereikt dit doel onder meer door:

-e
rvoor zorg te dragen dat er herhalingsbijeenkomsten worden georganiseerd; 
-t
e bevorderen dat opleidingsgroepen in het leven worden geroepen waar eerstehulpverleners kunnen worden opgeleid tot LOTUSslachtoffers; 
-t
oezicht te houden op de naleving van de voorschriften inzake de opleiding, de voortgezette opleiding en het optreden naar buiten; 
-s
tudiedagen en demonstratiebijeenkomsten te organiseren; 
-c
ontacten en andere vormen van samenwerking te onderhouden met de organisaties op het terrein van de eerste hulp; 
-a
lle andere wettige middelen te gebruiken die tot het doel kunnen leiden.

Op 18 november 1971 werd LOTUS kring Noord- en Midden Zeeland een feit. De doelen van de lotuskring nummer 19 waren hetzelfde als de doelen die gesteld werden door het Oranje Kruis in 1963. De doelen anno 2012 zijn wel iets aangepast aan het huidige tijdperk. Terwijl de oude doelen nog steeds als een fundering zijn voor de lotuskring. Zo creëren wij nog steeds een eenheid voor de regio Noord- en Midden Zeeland. Ook verdiepen wij onze kennis en breidden wij deze zo nodig uit met nieuwe technieken, letsel en noem maar op.